Skogsbrukstekniker - Yrkeshögskola

För dig som vill bli skogsmaskinförare, driva skogsvårds eller avverkningsföretag eller fungera som arbetsledare/planerare/maskinförare.

Att bli Skogsbrukstekniker syftar till att ge goda praktiska och teoretiska kunskaper med ett högt tekniskt innehåll. Vidare ger utbildningen kunskap om det mindre skogsföretagets ekonomi och arbetsledning.

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att kunna start och driva ett skogsvårds eller avverkningsföretag eller fungera som arbetsledare/planerare/skogsmaskinförare.

Skogstekniska i Alfta erbjuder YH-utbildningen Skogsbrukstekniker i samarbete med Slottegymnasiet i Ljusdal. Totalt finns 35 platser fördelade på orterna med kursstart vecka 33 varje år.

Ansök till Skogsbrukstekniker idag – en utbildning som ger mycket goda förutsättningar för att komma in i arbetslivet. Skogsbranschens arbetsmarknad ser mycket ljus ut för exempelvis skogsmaskinförare – näringslivet är i behov av kunniga medarbetare. Utbildningen ger även behörighet till Skogsmästarskolan Skinnskatteberg.

Förkunskaper

Du kan läsa om förkunskaper på följande sida. Om du saknar behörighet via utbildning så kan du ändå söka och räkna in yrkeserfarenhet efter att yrkeshögskoleutbildningen är klar.

Enklast är att söka in till utbildningen – så kan vi hjälpa dig med frågor om behörigheterna.

Studiefinansiering

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN. För mer information kontakta studievägledaren på din hemort eller gå in på www.csn.se

Utbildningsmaterial Köpes eller lånas.