Bli skogsmaskinsförare

Skogsbrukstekniker är en yrkeshögskoleutbildning på 300 YH p och ger kunskaper både inom ekonomi och arbetsledning av skogsföretag. Få kompetenserna att starta och driva ett avverkning-/skogsvårdsföretag, förman/arbetsledare eller jobba som maskinförare. Skogsbrukstekniker

Bli skogsmaskinsmekaniker

Servicetekniker är en yrkeshögskoleutbildning på 300 YH p (varav 80 poäng är LiA). Detta är en utbildning för din som vill bli skogsmaskinsmekaniker alternativt entreprenad och jordbruksmaskiner i verkstad och ute i fält. Servicetekniker