Timringsutbildning - Grundutbildning

I denna kurs får du kunskaper i bl.a. allt från timringsverktyg, skyddsutrustning och timringens grunder till hur man bygger en timmerstuga. Både teori och praktik varvas under kurstiden och intyg utdelas efter kursen.

En mycket populär kurs

Skogstekniska har anordnat i timringskurs vecka 27 i över 20 år . Vi anordnar även vid andra tidpunkter.

Förkunskaper

Motorsågskörkort Nivå A erfordras. Utbildning i motorsågskörkort kan tagas i samband med timringskursen.

Delmål i timringskursen

 • Verktyg för timring, skyddsutrustning
 • Timringstekniken
 • Timmerstommen
 • Timret
 • Anskaffning av timret
 • Sågning av timret – block
 • Dimensioner och tjocklek av timret
 • Krympning och sprickor i trä
 • Olika knuttyper
 • Långdrag
 • Dymling
 • Skarvning av stockar
 • Arbetsgång för ett mindre timmerhus
 • Grunden
 • Syllvarvet (bottenvarvet)
 • Upptagning av fönster och dörrar
 • Väggband och röstmoder
 • Takvinkel
 • Urhuggning för taklutningen
 • Tak och golv
 • Olika taktyper
 • Montera och märka ned stugan
 • Vård av gamla timmerhus
 • Ytbehandling

Påbyggnadskurs

 • Repetition av timring och olika knuttyper
 • Sätta in bjälklag
 • Fönster och dörrar
 • Tak: Olika konstruktioner och tekniker:Spåntak, torvtak, pannplåt el tegel
 • Insättningar av kroppåsar el takbjälkar
 • Renovering av timmerhus hur man gör
 • Påbyggnad av befintliga hus
 • Teori och praktik varvas samt sudiebesök