Företagsekonomi för skogsentreprenörer & maskinförare

SilviA är det ledande administrationsprogrammet inom virke och aptering för skogsbruket och skogsmaskiner. Med SilviA är det exempelvis möjligt att analysera marknadsprislistor, skapa apteringsinstruktioner till skördaren samt följa upp och kontrollera arbetet och produktionen i skördaren och skotaren. SilviA är anpassningsbar efter dina behov och består av tre moduler:

Aptering Modul att skapa nya och administrera befintliga värde- och fördelningsprislistor

Uppföljning Modul för att analysera produktionsutfall och uppföljning av arbetet, driftdata. Kalibrering med samma program för marknadens alla skördare.

Simulering Modul för apteringssimulering för analys av olika prislistor samt simulering av produktionsutfall med olika stambankar.

SilviA följer Skogforsk skogsstandard StanForD classic och StanForD 2010.

Målgrupper

 • Virkesansvariga
 • Maskinförare
 • Produktionspersonal
 • Arbetsledare

Kursinnehåll

 • Genomgång av målsättningar och kursönskemål
 • Genomgång av programvara
 • Egna övningar
 • Arbetsmiljö
 • Fördjupningar
 • Skapa apteringsrutiner
 • Driftoch rep. uppföljning
 • Produktionsuppföljning
 • Apteringssimulering
 • Kommunikation
 • Analys
 • Skogsstandard 2010

Utbildningsmaterial

 • Kursmaterial ingår i utbildningen.