Maskin- och körteknik för skördare och skotare

Skogsmaskinförarutbildning för skördning och skotning, kursen är både praktisk och teoretisk och ger dig grundläggande kunskaper i skogsmaskinen maskinteknik och körteknik. Utbildningen är 8-10 veckor lång och kursinnehållet inkluderar bland annat el och hydraulik, service och underhåll, gallring, aptering och slutavverkning.

Du får även alla utbildningar som krävs för PEFC/FSC certifiering, det vill säga HLR, Natur och kulturmiljökunskap, Heta arbeten samt ADR -1.3.

Kursinnehåll

Maskinteknik

 • Allmän maskinkännedom och säkerhetsföreskrifter
 • Grundläggande el och hydraulik
 • Kedje- och svärdvård
 • Service och underhåll
 • Styr och mätsystem

Körteknik

 • Planläggning av slutavverkning och gallring
 • Körteknik- slutavverkning & gallring med skördare
 • Körteknik- slutavverkning & gallring med skotare
 • Aptering
 • Kalibrering
 • Grundläggande gallring (relaskop, skador)
 • Egen uppföljning av slutavverkning och gallring
 • Hantering av övergrova träd

PEFC/FSC

 • HLR – Hjärtstartare
 • Natur och kultur – Grund
 • Heta Arbeten
 • ADR 1.3

[Läs mer om alla motorsågskörkort här]

Övrig information

Vårt utbildningssortiment innefattar ett flertal andra skogsmaskinsutbildningar, som exempelvis RECO, Skogsbrukstekniker (YH) och SilviA. [Läs mer om våra andra skogsmaskinförarutbildningar.]