Röjsågsutbildning

Röjsågskortet är till för dig som ska utföra vanligt skogsröjning, slyröjning och grästrimning. Kortet är indelat i tre olika delar (RA, RB och RT) – vi erbjuder alla röjsågsklasser samt även motorsågskörkort. Både praktisk och teoretisk utbildning sker här i Alfta alternativt ambulerande i landet efter överenskommelse.

Skogsbruket är den bransch som är särskilt drabbad av arbetsrelaterade skador. Röjsågs och särskilt motorsågsarbetare är utsatta. Syftet med röjsågskurserna är att minska arbetsolyckor som uppkommer vid röjningsarbete. Utbildningarna utfärdas enligt dom krav som ställs av Säker Skog.

Alla röjsågskurser

Röjsåg Klass RA - Grund

RA kortet är en grund nivå, vilket man måste klara för att gå vidare till RB. I RA får du lära dig om röjsågens skötsel, vård, hantering och enklare röjning såsom sly och gräs.

Röjsåg Klass RB - Skogsröjning

RB handlar om skogsröjning, med en utbildning på de arbetstekniker och de metoder som används vid underväxtröjning och ungskogsröjning.

Röjsåg Klass RT - Röjning trimmer

Utbildningen i röjsåg RT för hantering av grästrimmer och röjsåg vid trimning av gräsvegetation med skärverktyg av plast.

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterial ingår i kursen och behålls efter utbildningen är avslutad. Registrering- och certifieringen registreras till Säker Skog.

Länkar

Arbetsmiljöverket – AFS 2012:01 – Användning av motorkedjesågar och röjsågar