Motorsågskörkort Klass B – Grunder i trädfällning

Syfte och mål med utbildningen:

Motorsågsutbildning för motorsågskörkort klass B har som syfte och mål att komplettera de kunskaper och färdigheter som nivå A medför för att med bibehållen säkerhet kunna utföra motorsågsarbete vid normalt skogsarbete. Detta inkluderar till exempel trädfällning, kvistning samt kapning. Notera att fällning av träd med speciella svårigheter, tillvaratagande av vindfällda träd samt nertagning av fastställda träd enbart tas upp översiktligt vid motorsågskurs klass B.

Anmälan till kurs

Skicka in en intresseanmälan (ej bindande) så kontaktar vi er med mer information. Vi har även möjlighet att erbjuda kombinerad A+B utbildning. Offert ges vid större gruppbokningar.

Följande tas upp i motorsågskursen på nivå B:

  • Kunskap och färdighet för att med säkerhet och arbetsbelastning i fokus kunna kvista och kapa träd som fällts.
  • Kunskap om diverse fällhjälpmedel, inklusive brytjärn/trampjärn samt kilar och eventuellt slana med piggar.
  • Kunskap och färdighet för att med god kontroll och säkerhet kunna fälla normalstora träd av olika storlek. Med normalstora menas träd med upp till dubbla svärdslängden, vilket innebär en stubbdiameter på ungefär 65 cm vid användande av 13” svärd.
  • Kunskap om förhållning till säkert arbete och om hur olämpliga arbeten (bristande kunskap eller färdigheter för det aktuella arbetet, vilket gör dem osäkra) kan undvikas eller stoppas.
  • Information om de särskilda risker som vindfällda träd, fastfällda träd och stammar i spänn medför. Dessutom ges en översikt av några vanliga arbetsmetoder så som att vrida ner träd, baxa träd bakåt, rotvältor, kap i måttlig spänning med sågning från två håll samt riskområden.
  • Tillvägagångssätt för att använda och ta hand om diverse tillbehör, till exempel lyftsax, lyftkrok och måttband.

Teoretiska delar

De teoretiska delarna i utbildningen utförs i våra lokaler i Alfta, Hälsingland. Vid gruppbokningar där vi åker ut till er tillhandahålles utbildningslokaler av er.

Praktiska delar

De praktiska delarna av utbildningen utförs i skogen eller på några av våra utbildningsstationer i Hälsingland. Vid gruppbokningar där vi åker ut till er ansvarar ni för att en skog finns med möjlighet att utföra de praktiska moment som utbildningen kräver.

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterial ingår i kursen och behålls efter utbildningen är avslutad. Registrering- och certifieringen registreras till Säker Skog.

Alla motorsågskurser

Motorsåg – Nivå A Motorsåg – Nivå C Motorsåg – Nivå S Motorsåg – Nivå D Motorsåg – Nivå E Motorsåg – Nivå F Motorsåg – Nivå I Motorsåg – Nivå V

Läs mer om alla motorsågskörkort här

Länkar

Arbetsmiljöverket – AFS 2012:01 – Användning av motorkedjesågar och röjsågar