Motorsågsutbildning - För säker hantering av motorsåg

I Sverige finns enligt lag ett utbildningskrav vid användning av motorsåg inom yrket. Om du eller dina anställa yrkesmässigt utövar arbete med en motorsåg krävs ett motorsågskörkort. Det finns flera olika körkortsklasser för motorsågskörkort och det gäller att ha korrekt utbildning för det arbete man utför.

I dom första kurserna (Motorsåg A och B) lär man sig hantera motorsåg på ett säkert sätt och grundläggande trädfällning. Det finns även mer avancerade motorsågskurser, som exempelvis Motorsåg C – Trädfällning avancerad eller Motorsåg D – Röjning och fällning vid ledningsgator och järnvägar.

Vi på Skogstekniska erbjuder utbildning för motorsågskörkort året runt. Flera av våra utbildningar körs löpande men vi har även möjlighet att skräddarsy kurser vid gruppbokningar och även ta utbildningen till er.

Alla motorsågskurser

Motorsåg Klass A - Motorsågning

Kursen skall ge dig de grundläggande baskunskaper om hur du använder motorsågen på ett säkert sätt, vid vedkapning samt sågning vid byggnationer i rent trä.

Motorsåg Klass B - Trädfällning, grund

Kursen skall ge dig de kunskaper och färdigheter utöver A, för motorsågs användning vid normalt skogsarbete. Som fällning av träd, hur du kvistar på ett säkert sätt, samt vid upparbetning av stammar.

Motorsåg Klass C - Trädfällning, avancerad

Den här kursen behandlar arbeten med svåra och riskfyllda arbeten, fällning av svåra träd, fastfällda träd och tillvaratagande av vindfällda träd.

Motorsåg Klass S - Skadade träd

Fällning och röjning av framåtlutande och fastfällda skadade träd som skadats genom vindfällning och snöbrott.

Motorsåg Klass D - Linjearbete

Röjning och fällning vid ledningsgator och järnvägar. Förkunskapskrav gäller A-B-C-kort. Kursen riktar sig till linjearbetare.

Motorsåg Klass E - Skylift

Utbildningen skall ge specialkunskaper utöver nivå AB för att på ett säkert sätt använda motorsåg och handsåg vid träddemontering från mobil eller stationär arbetsplattform.

Motorsåg Klass F - Räddningstjänst

En utbildning anpassad för kunna arbeta inom räddningstjänsten med motorsågning. Sågning med hårdmetallkedja eller räddningskap, röjning av stammar i spänning och dokumentation av arbetsplats.

Motorsåg Klass I - Industri

Utbildningen ger specialkunskaper att på ett säkert sätt använda motorsåg och handredskap för att lossa stockar eller virke som hamnat i spänn i olika typer av transportörer och bearbetningsmaskiner inom industrin.

Motorsåg Klass V - Väghållning

Lär dig hur man använder motorsåg vid riskfyllda arbeten i samband med uppröjningsarbeten av skadade träd, exempelvis svårt fastfällda träd eller fastblåsta träd, kapning av trädstammar i spänning tillvaratagande av vindfällda träd.

Röjsågskörkort

Skogstekniska utfärdar även röjsågskörkort. Röjsågskörkort är en utbildning där du lär dig om säker hantering av röjsåg, gräsröjning och röjning inom skogen.

Kostnad

Kontakta oss för offert

Kurslängder

1-3 dagar beroende på kurs. Läs mer

Teoretiska delar

Dom teoretiska delarna i utbildningen utförs i våra lokaler i Alfta, Hälsingland. Vid gruppbokningar där vi åker ut till er tillhandahålles utbildningslokaler av er.

Praktiska delar

Dom praktiska delarna av utbildningen utförs i skogen eller på några av våra utbildningsstationer i Hälsingland. Vid gruppbokningar där vi åker ut till er ansvarar ni för att en skog finns med möjlighet att utföra dom praktiska moment som utbildningen kräver.

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterial ingår i kursen och behålls efter utbildningen är avslutad. Registrering- och certifieringen registreras till Säker Skog.

Övrig information

Vanliga frågor om motorsågskörkort

Länkar

Arbetsmiljöverket – AFS 2012:01 – Användning av motorkedjesågar och röjsågar