ESA 14

ESA står för Elsäkerhetsanvisningarna och är utbildningar framtagen gemensamt av energibolagen i syfte till att förebygga olyckor och tillbud orsakade av arbete vid starkström. Utbildningen bidrar till en gemensam standard mellan nätägare, entreprenörer och installatörer så att de arbeten som utförs på de olika elanläggningarna ska underlättas.

Skogstekniska är certifierade av Svenskenergi för den nya standarden ESA 14 och erbjuder utbildningarna ESA Röj och ESA Fackkunnig.

Från och med 1 juni 2015 har flera stora energi- och nätägare bestämt att alla de som arbetar inom deras anläggningar ska ha läst kursen ESA 14.

Kurser i ESA 14

ESA RÖJ

Kursen riktar sig till entreprenörer som anlitas för att bedriva röjning i ledningsgata och hur man förebygger skador som kan uppkomma.

ESA Fackkunnig

Riktar sig till personal som är el-fackkunnig, utbildning hur arbetet skall bedrivas säkert kring driftrum och elanläggningar.

Länkar

Artikel - Nu blir elsäkerheten ännu bättre!