Vi erbjuder flertalet skogliga utbildningar

Yrkeshögskola

Skogsmaskinsutbildningar

Motormanuellt arbete

PEFC/FSC-utbildningar

 • Heta arbeten
 • ADR
 • HLR
 • Natur- och kulturhänsyn
  • Grundutbildning – Avverkning
  • Förnyelse – Avverkning
  • Markberedning
  • Röjning/Förröjning
  • Plantering för plantbassar
  • Dikesrensning / Skyddsdikning
  • Skogsbruksplanläggning Grund
  • Förnyelse Skogsbruksplanläggning
  • Grundläggande naturvärdesbedömning

Övrigt

2019-02-12 – Motorsåg A – B, Örsundsbro, 3 dagar
2019-02-19 – Motorsåg A – B, Örsundsbro, 3 dagar Fulltecknad
2019-02-22 – Heta Arbeten, Alfta, 1 dag
2019-02-27 – Motorsåg A – B, Alfta, 3 dagar Fulltecknad
2019-03-05 – Motorsåg A – B, Alfta, 3 dagar
2019-03-19 – Röjsåg RA RB, Alfta, 3 dagar
2019-04-03- Röjsåg RA RB, Alfta, 3 dagar