Skogliga tjänster

Avverkning

Vi har maskiner, utrustningar och yrkesskicklig personal till förfogande för avverkninguppdrag. Skogstekniska är PEFC-certifierat och erbjuder både slutavverkningar eller gallring beroende på uppdrag.

Tankbesiktning

Skogstekniska erbjuder besiktning av IBC- tankar. En IBC-tank ska besiktas av periodisk kontroll, som sker med 2,5 års intervall. Enligt ADR-S 2011:1 kap. 6,5,4,4.