2019-02-12 – Motorsåg A – B, Örsundsbro, 3 dagar
2019-02-19 – Motorsåg A – B, Örsundsbro, 3 dagar Fulltecknad
2019-02-22 – Heta Arbeten, Alfta, 1 dag
2019-02-27 – Motorsåg A – B, Alfta, 3 dagar Fulltecknad
2019-03-05 – Motorsåg A – B, Alfta, 3 dagar
2019-03-19 – Röjsåg RA RB, Alfta, 3 dagar
2019-04-03- Röjsåg RA RB, Alfta, 3 dagar