UTBILDNINGAR FÖR SVERIGES SKOGSBRUK

Våra utbildningar

Skogsbrukstekniker YH

Skogsbruksteknikeren har tagits fram i samverkan med branschen och ger en gedigen grund för ett arbete i skogen, såväl med avverkning som skogsvård, skoglig planering och som entreprenör. Läs mer

Servicetekniker YH

Servicetekniker är ett YH-utbildning för dig som vill bli skogsmaskinsmekaniker. Arbeta som tekniker mot skogsmaskiner alternativt entreprenad och jordbruksmaskiner i verkstad och ute i fält. Läs mer

Skogsmaskinsutbildningar

Vi erbjuder ett flertalar för skogsmaskinsförare. Bland annat RECO-certifiering, gallringsteknik, maskinteknik och dataklave / maskinkalibrering. Läs mer

Motorsågskörkort

Arbete med motorsåg i yrket kräver sedan 2012 ett motorsågskörkort. Vi erbjuder till klasserna A, B, C, S, D, E, F, I och V. Läs mer

Röjsågskörkort

Yrkesmässig röjning av gräs, sly och skog kräver ett röjsågskörkort. Vi utfärdar röjsågskörkort till klasserna RA och RB. Läs mer

Natur- och kulturhänsyn

En skogsutbildning som tidigare kallades Natur och kulturmiljövård eller Grönt kort. Vi erbjuder grundutbildning och repetition i Natur och kulturhänsyn. Läs mer

HLR - Hjärt- och lungräddning

Utbildning i Hjärt- och lungräddning med AED hjärtstartare och ABC-andning, blödning och chock. HLR räddar årligen räddar många liv. Läs mer

Heta arbeten

Denna kurs är ett krav för att få utföra brandfarliga arbeten – exempelvis vid svetsning, slipning, lödning, borrning eller värmning. Ta en grundutbildning eller förnya din certifiering. Läs mer

ADR - Transport av Farligt Gods

Vi erbjuder branschernas utbildningskrav inom ADR 1.3 / Bilaga S. Efter utbildning erhålles intyg som gäller i 5 år. Vi har även möjlighet att erbjuda övriga ADR-utbildningar. Läs mer

RECO

RECO, eller Rational Efficient Cost Optimization, är en för skogsmaskinsentreprenörer och för deras förare. Syftet med kursen är att effektivisera produktiviteten och samtidigt leverera en högkvalitativ skördning, skotning eller markberedning. Läs mer

ESA – Utbildning inom elsäkerhet

Skogstekniska erbjuder ESA utbildningarna ESA 14 Röj och ESA Fackkunnig för att möta upp Energibolagens standard och behov av elsäkerhetsutbildningar. Läs mer

Krav för PEFC/FSC certifiering

Skogstekniska erbjuder alla grundutbildningar som krävs för att bli PEFC/FSC certifierad. Utbildningarna utförs enligt riktlinjerna från Skogsbrukets Yrkesnämnd (SYN). Läs mer

SilviA

SilviA 7 är ett administrations program för att tillgodose dagens apteringsdatorer i tillverkarnas olika maskiner. I denna skogsmaskinsutbildning lär du dig hantering av värdeprislistor, fördelningslistor, justering av apteringsinstruktioner, analyserar produktionsutfall, driftdata och kalibrering. Läs mer

Timringskurs

En teoretisk och praktisk timringskurs. Lär dig grunderna i timring på 3 dagar. Läs mer

subscribe via RSS